Ledentevredenheidsonderzoek 2016

Deel rapport7) G. Contributie

1 )

Verdeling contributiebijdrage volgens de leden

2 )

Wat vinden de leden van de huidige contributie?


  Ik weet niet hoeveel contributie ik jaarlijks aan de vereniging betaal
  De contributie die ik betaal staat in verhouding tot wat ik krijg
  De contributie is te hoog in relatie tot wat ik ervoor krijg
  Ik ben bereid meer te betalen (onder bepaalde voorwaarden)

3 )

Hoe moet individuele dienstverlening in rekening worden gebracht?


  Alles als onderdeel van de basiscontributie
  Zo veel mogelijk naar rato van gebruik
  Anders, op basis van andere vormen (prepaid, strippenkaart etcetera)

Rapport segmenteren

Lengte lidmaatschap van de leden
Bedrijfstype